Visionssystem

Lerocon är idag välkänt i svensk industri för att vara leverantör av kompletta robotceller med integrerade visionsystem för guidning av robot. Vi har arbetat med visionsystem under många år och har idag mycket god erfarenhet av att integrera systemen i våra robotceller.

Visionsystemen använder vi främst för guidning av robot vilket ingår i merparten av våra applikationer men även för kvalitetskontroll och verifiering.

Idag har vi samarbete med flera visionföretag som utvecklar system och funktioner där vi hela tiden strävar efter att vara en framstående användare.

Den långa erfarenhet vi har av visionsystem och integration av dessa gör att vi på ett effektivt sätt finner rätt kompletterande utrustning för att nå bästa möjliga funktion.

Se gärna våra filmer som ger exempel på applikationer där vi använder visionsystem eller kontakta oss för mer information!