Bin-Con Feeder

Bin-Con Feeder är ett fullt automatiserat detaljmatningssystem från Lerocon.

Detaljer som ska köras buffras i en silo eller palltipp. Detaljerna separeras och matas automatiskt till en bandtransportör, där ett vision -system lokaliserar dessa. Visionen systemet lokaliserar detaljerna och skickar koordinater för att guida robot till plock för vidare hantering.

Beroende av storleken på det material som skall matas, har vi olika storlekar av Bin -Con Feeder systemet.

Ett PLC-system sköter all kommunikation och alla inställningar för varje detalj görs i Lerocons operatörspanel.

Alla inställningar kan sparas i ett recept vilket ger mycket korta omställningar mellan olika produkter som körs i cellen.

Bin-Con Feeder är ett flexibelt system som kan kombineras med andra system, produkter och tillgängliga optioner från Lerocon.

Standard applikation:

  • Silo för materialbuffert.
  • Detaljsepareringssystem.
  • Robot, anpassad för applikation och behov.
  • Vision system för robotguidning.
  • Beckhoff PLC -system
  • Lerocon HMI manöverpanel

Tillgängliga optioner:

  • Palltipp
  • Twin Robot System
  • Lerocon gripdonskoncept
  • Automatisk verktygsväxlare