Skruvmatare

Dengenshas automatiska skruvmatare ger bästa pålitlighet, säkerhet och produktionshastighet i automatiserade produktionslinjer. Detalj placeras på mottagardorn i nedre svetsverktyget.

Skruven blåses fram i vinylslang fram till matningsspjutet som sitter på svetsmaskinen. I matningsspjutet centreras skruven i en chuck som skjuts ut för att centrera över mottagardornet i nedre svetsverktyget.

Chucken öppnas mekaniskt när övre elektroden på svetsen åker ner och skruven centreras på mottagardornet i nedre verktyget. Därigenom centreras också skruven i hålet på detaljen.

Samtidigt som chucken på spjutet öppnas åker spjutet tillbaka för att hämta nästa skruv.

Skulle en felmatning ske där skruven inte centrerar ordentligt kommer mataren att ge felsignal och stanna processen.

Övriga funktioner

 • Skruvmatarna tillverkas för de flesta svetsskruvarna som finns på marknaden
 • Hög matningshastighet >1 sekund
 • Finns för både singelmatning till ett spjut eller dubbelmatning till två olika spjut
 • Dubbelmatare går att få med antingen samtidig eller individuell matning av de båda spjuten
 • Siemens PLC ingår som standard. Justeringar av parametrar görs enkelt från inbyggd panel
 • Enkel gränssnitt både vid manuell körning eller i robotiserad cell
 • Buffertskål som rymmer 7 lliter
 • Levereras CE-märkt med dokumentation och reserv- slitdelsförteckning
 • Lerocons maskiner anpassas alltid för Dengensha muttermatare eller skruvmatare

Optioner

 • 300 mm slaglängd på matarspjut
 • Lerocon GPM svetsverktyg för optimal kontroll av mottagardorn.

Teknisk beskrivning

 • Matningskapacitet – Upp till 60 st. / min
 • Standard slaglängd på matningsspjut – 200 mm
 • Matningsvinkel – 30° (standard) 45° (option)
 • Elektrisk matning 230V 50Hz
 • Matning i styrskåp – 24V DC
 • Luftmatning – 5 bar
 • Vinylskydd över matarskål och buffert
 • Vinylslang med längder upp till 9 meter