Automationssystem

Med våra egna produkter, moduler och koncept som utgångspunkt, tillsammans med väl utvalda system och produkter från ledande leverantörer, bygger vi skräddarsydda automationslösningar och robotceller.

Våra standardkoncept innehåller hel- eller halvautomatiska detaljmatningssystem. Integrerade visionsystem för guidning av robot samt Lerocons gripdonskoncept ger hög flexibilitet och hög tillgänglighet.

Tillsammans med Lerocon HMI blir cellerna mycket användarvänliga och givetvis har vi möjlighet att leverera maskinerna med internetuppkoppling för snabb service och support.

Utöver vår huvudnisch bygger vi även robotceller och maskinlösningar till övrig tillverkningsindustri inom exempelvis plast och metall.

Välkommen att kontakta oss för mer information.