Confeeder Twin

Confeeder Twin är en version av Confeeder som utvecklats för kortare cykeltider och ännu mer flexibilitet.

En bandtransportör fungerar som buffert för inkommande material där operatör laddar detaljer som matas in till robotcellen helt fixturfritt. I robotcellen sitter ett visionsystem som tar bilder på inkommande detaljer och skickar koordinater som guidar två robotar till att plocka detaljerna för vidare hantering. Detta sker helt fixturfritt och endast ett gripdon för att kunna plocka detaljen behövs.

De dubbla robotsystemet gör att vi kan utföra flera uppgifter samtidigt och därmed korta cykeltiderna och öka flexibiliteten.

Ett PLC-system sköter all kommunikation och alla inställningar för varje detalj görs i Lerocons operatörspanel.

Alla inställningar kan sparas i ett recept vilket ger mycket korta omställningar mellan olika produkter som körs i cellen.

Confeeder Twin är ett flexibelt system som kan kombineras med andra system, produkter och tillgängliga optioner från Lerocon.

Standard applikation:

  • Bandtransportör för buffert och laddning av ingående detaljer.
  • 2 st. robotar, anpassade för applikation och behov.
  • Vision system för robot guidning.
  • Beckhoff PLC-system
  • Lerocon HMI operatörspanel