Lerocon Confeeder Compact Insertion

Beskrivning – Arbetsflöde

 1. Operatören väljer recept (artikelnummer) i manöverpanelen och laddar de ingående detaljerna på bandtransportören.
 2. Detaljerna matas in till visionsystemet som skickar koordinater till roboten.
 3. Roboten plockar detaljerna från bandtransportören och placerar den i kraftenheten.
 4. Alla muttrar eller skruvar matas av Lerocon UniFeeder och monteras i kraftenheten.
 5. Hanteringsroboten kontrollerar färdig detalj i visionsystemet och lämnar därefter på utbana eller i box.

Hög flexibilitet med integrerat visionsystem för hanteringsroboten och UniFeeder Nut & Bolt feeder!

Standardcell inkluderar

 • Robot Fanuc M10iD
 • Lerocon C-frame Insertion Unit med upp till 30 ton presskraft.
 • Lerocon GPR insertion tools.
 • Lerocon UniFeeder – Flexibel mutter- och skruvmatare.
 • Kamerastativ med LED-belysning och visionkamera.
 • RSP gripdonsväxlare med manuellt växlingsgränssnitt.
 • Lerocon HMI operatörspanel.
 • Bandtransportörer för in- och utmatning av material.
 • Funktion för stackning av detaljer på både in- och utbana.
 • Skyddsstaket, inkluderat en dörr.
 • Cell byggd på plattform.
 • CE-märkning.
 • Komplett dokumentation i digitalformat.
 • Videoinstruktioner för handhavande av maskin.

Tillgängliga optioner:

 • 2-pallet system, för ökad buffert och möjlighet att byta utpall under drift.
 • Gripdonställ och automatiskt gripdonsbyte.
 • Skräddarsydda gripdon.
 • Box och lådpackning samt buffertsystem.
 • Programmering och drifttagning.
 • Extra matare.
 • Gängrensningsenhet.