Detaljmatningssystem

Grunden till de flesta av Lerocons robotceller och automationssystem ligger i våra detaljmatningssystem. Med Lerocons färdiga koncept gör vi snabba anpassningar till kundernas individuella behov och både semi- och helautomatiska detaljmatningssystem tillhandahålls.

Merparten av våra färdiga koncept bygger på egenutvecklad matningsutrustning med integrerade visionsystem för hög flexibilitet. Våra detaljmatningssystem är alltså inte detaljspecifika utan går med fördel att använda för en varierad produktflora.

Läs mer under fliken system för att se exempel på våra detaljmatningssystem och moduler!