Lerocon Confeeder Compact NW

Standardcell från Lerocon som är designad och byggd för hög flexibilitet, snabb installation, korta cykeltider och med funktioner för maximal kvalitetssäkring och spårbarhet. Konceptet är modulärt och kan skräddarsys för många olika processer men finns idag helt färdigutvecklat för både svetsning och pressning av fästelement.

Med Confeeder Compact och vår nyutvecklade Lerocon UniFeeder, tar du klivet in i Industri 4.0 och den smarta fabriken.

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök och titta på vår demoanläggning!

Flödesbeskrivning

 1. Operatören väljer recept på operatörspanelen och laddar inbanan med ingående detaljer
 2. Detaljerna matas in till visionsystem som skickar plock koordinater till robot
 3. Roboten plockar detaljer from inbanan , svetsar alla muttrar skruvar och lägger färdiga detaljer på utbanan
 4. Muttrar matas och laddas av Lerocon UniFeeder

Cellen har hög flexibilitet med hjälp av integrerade visionsystem och Lerocon UniFeeder för matning av stor variation av fästelement!

Standard cellen inkluderar

 • Hanteringsrobot
 • Lerocon C frame Motståndssvets
 • Lerocon GPR weld svetsverktyg med en uppsättning slitdelar
 • Lerocon UniFeeder Flexibel och snabb matare för fästelement
 • Kamerastativ med belysning anpassad för visionsystem
 • RSP gripdonsväxlare
 • Lerocon HMI operatörspanel (Svensk och Engelsk version)
 • Bandtransportörer för in och utbuffert inkluderat kvalitetshöjande funktioner
 • Möjlighet att stacka detaljer på utbana
 • Funktion för intervallkontroll av detaljer inkluderat i plc och robotprogram
 • Skyddsstaket inkluderat en dörr med lås
 • Cell byggd på flyttbar plattform för enkel installation
 • CE marking enligt gällande europeiska maskindirektiv
 • Komplett dokumentation och manual levereras i digitalformat
 • Instruktionsfilmer för operatör och ställare
 • Utprovning i Lerocons lokaler före leverans

Tillgängliga optioner:

 • Safe Connection – För drifttagning och support på distans
 • 2 pallsystem för möjlighet att byta utpall under drift
 • Utsugshuv ovan utpall
 • Gripdonsställ och automatiskt gripdonsbyte
 • Svetsmaskin anpassad för krävande material
 • Skräddarsydda gripdon och svetsverktyg
 • Turn key leverans med drifttagning av kundspecifika detaljer
 • Kylare 5kW
 • Extra mutter eller skruvmatare
 • Buffert och robotpackning i box
 • Robotpackning i pall