Lerocon

Punkt- och muttersvetscell

Punkt- och muttersvetscell

Ännu en gång får vi förtroendet att leverera en komplett anläggning för hantering och motståndssvetsning. Robotcellen som bygger på Lerocon ConFeeder kommer innehålla 2 st. Fanuc M20 för hantering och 1 st. Fanuc 165F för punktsvetsning. Utrustningen kommer att tas idrift i Lerocons lokaler under hösten för att producera förseriedetaljer för kunds räkning.