Lerocon

Lerocon anställer Montage- och Installationsansvarig

Vi hälsar Jakob af Forselles välkommen till vårt team!

Jakob har mångårig erfarenhet inom maskinbyggnation och service och vi är mycket glada att han nu vill ansluta till Lerocon.

Som montage- och installationsansvarig kommer Jakob att vara med att montera och installera våra maskiner och robotceller, samt leda och fördela arbetet i denna del av vår verksamhet.

Jakob börjar sin anställning 30/1.