Lerocon

Förvärv av fastighet

Förvärv av fastighet

Lerocon har förvärvat fastighet i Gislaved och kommer att genomföra flytt av sin verksamhet under 2016. Fastigheten kommer att byggas ut och flytt beräknas ske andra halvan av 2016.

Satsningen kommer att innebära nya möjligheter för framtida utveckling och stärker bolagets konkurrenskraft.

Vidare information om fastigheten kommer att komma löpande under byggprojektets gång.