Lerocon

Högtryck i nya lokalerna

De nya lokalerna är nu fyllda av projekt som skall levereras under våren och hösten. Det är fortsatt robotceller och maskiner inom vår nisch som byggs och provkörs innan leverans till våra kunder inom automotive.

Nuvarande projekt är alla robotceller med multipla robotar för ökad automationsgrad och minskade cykeltider. Det är celler för muttersvetsning, press-svetsning och även kombination med press- och punktsvetsning.

Robotarna som används är både från Fanuc och ABB.

Svetsutrustning är självklart i första hand Lerocons egna produkter men även komplett funktionspaket med robotburna svetstänger från ABB används.

Prognosen för hösten ser också mycket god ut och vi kommer därför fortsätta att söka efter fler medarbetare som vill vara med och förstärka vårt team ytterligare!