Lerocon

Nya framgångar för C-Frame Electric och Lerocon Confeeder

Nya framgångar för C-Frame Electric och Lerocon Confeeder

Nyligen erhöll vi en ny beställning på ett Confeeder system för muttersvetsning där även 2 st. C-Frame Electric skall integreras. Robotcellen anpassas i första hand för muttersvetsning men kommer även att användas för punktsvetsning där vi också integrerar automatisk formering.

Utöver robotcellen så kommer vi även leverera en separat C-Frame Electic med muttermatare för inbyggnad.

Kunden är underleverantör till lastbilsindustrin och leverans kommer att ske i augusti-september.

Orderingången är fortsatt bra och vi kommer under året ha behov av att utöka personalstyrkan med 2-3 personer.