Lerocon

Drifttagning på distans

Lerocon levererade nyligen tre robotceller till en kund i Europa. Robotcellerna innehöll muttersvetsning, punktsvetsning och pressning av fästelement.

All drifttagning hos kund har skett på distans via uppkopplade maskiner. Även utbildning har skett på distans och maskinerna levereras även med video instruktioner för både operatörer och tekniker.

I detta projekt med mycket gott samarbete mellan Lerocon och en drivande och framåtsträvande kund har vi tagit ytterligare kliv in i Industri 4.0 och den smarta fabriken!