Lerocon

Confeeder Compact till underleverantör i USA

Med ett rekordår bakom oss fortsätter nu framgångarna med kompletta celler för mutter- och skruvsvetsning. Denna gången får vi äran att leverera två nya celler till en underleverantör som startar upp ny fabrik i USA.

Totalt skall 25 artiklar driftsättas i de två cellerna. Nyutvecklad teknik från Lerocon möjliggör ännu högre flexibilitet och kortare ställtider mellan olika artiklar med olika fästelement.

Vi har fortsatt stark orderingång och våra nyutvecklade produkter kommer stärka vår position på marknaden ytterligare.

Kontakta oss gärna för mer information!