Lerocon

Bygget igång!

Bygget igång!

Nu har arbetet med tillbyggnaden av Lerocons fastighet påbörjats. Schaktarbetet är klart inom kort och stommen skall resas de närmsta veckorna.

Inflyttning till våra nya lokaler på Baldersvägen 44 i Gislaved är planerad till mitten av oktober.