Lerocon

Årets superföretag 2016

Lerocon är mycket stolta över att vara ett av 580 svenska företag som kvalat in bland årets superföretag 2016!

Det är bara någon tiondels promille av de svenska företagen som lever upp till kraven. För att kvala in på listan krävs att bolaget fyra år i rad klarar högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital.

En fantastiskt engagerad och målinriktad personal, tydlig inriktning på helhetslösningar och maskiner för motståndssvetsning samt enskilt stora affärer inom bil- och lastbilsindustrin har gjort att bolaget fortsatt att ta marknadsandelar de senaste åren.

Med nya, verksamhetsanpassade lokaler fortsätter vi nu vår resa med målsättning att alltid vara #1 IN NUT WELDING!